Pawan JanamDiwas & Independence Day

Date: 15th Aug, 2018  (Wednesday)
Time: 11:00 AM - 4:00 PM

Program Venue
Shri Hans Nagar Ashram, Near Nazafgarh
Ghumanhera Road, Pandwala Kalan ,New Delhi

Contact Details
+91-8826899802 / +91-9868527012

        Sri Krishna Janmashtami Programme

Date: 2nd Sep, 2018  (Sunday)
Time: 6:00 PM - 9:00 PM

Program Venue
Jodha Farm, Bhondasi, Near BSF Camp, Sohna Road Dist - Gurgaon, Haryana

Contact Details
+91-124-2329459 / +91-9968684188

Shubh Chudaman (Mundan) Sanskarotsav

Date: 10th & 11th Oct, 2018  (Wednesday & Thursday)
Time: 6:30 PM - 9:30 PM

Program Venue
Shri Prem Nagar Ashram, Jwalapur Road
Haridwar, Uttarakhand

Contact Details
+91-1334-226345 / +91-1334-227503

Live stream of program will be available on web and Television

Pawan JanamDiwas & Sadbhavna Sammelan

Date: 20th & 21st Sep, 2018  (Thursday & Friday)
Time: 6:30 PM - 9:30 PM

Program Venue
Shri Prem Nagar Ashram, Jwalapur Road
Haridwar, Uttarakhand

Contact Details
+91-1334-226345 / +91-1334-227503

Live stream of program will be available