SADHBHAVANA SAMMELAN

SATURDAY AND SUNDAY
DECEMBER 23 & 24 2017
5:00 PM - 9:00 PM

Shahid Minar Ground, Dharamtalla,
Kolkata, West Bengal
+91 3324076949, +91 8420976265

 
 

SADHBHAVANA SAMMELAN

WEDNESDAY, THURSDAY
DECEMBER 27 & 28 2017
3:00 PM - 7:00 PM

Sri Hans Nambodh Ashram,Sullung,
Near Kolia Bhomora Brahmaputra Bridge, 
Kaliabor, Nagaon, Assam
+91 9854318777, +91 9957568575, +91 9435041185

NEW YEAR CELEBRATION
SADBHAVANA SAMMELAN

SATURDAY & SUNDAY
DECEMBER 30 & 31 2017  
5:00 PM Onwards
Enjoy This Program Live

Manav  Dharam  Ashram, At-Mazua,  
Near North Palash, Salugarha,
Siliguri, West Bengal

+91 0353-2542288/2544764, +91 9800299151, +91 9450448946