Office@manavdharam.org   +91-11-28315232,

Planner

Birthday Celebration Shri Shradheya Ji

27 January, 2019 Time: 10:00 pm to 4:00 pm

Shri Hans Nagar Pandawala kalan, Najafgarh, New Delhi
09868527012, 9968223926

Ardh kumbh (Virat Sadbhavana Sammelan)

2, 3 & 4 February, 2019 Time: 3:00 pm to 6:00 pm

Plot No. 161-162, Sector-10, Mukti Marg Pashmi patri, Kumbh Mela Area, Prayagraj, (U.P.)
8826899802, 8120530649, 7248579302

Birat Satsang Samaroha

7 & 8 March, 2019

Shri Shradhye Ashram, Dhulabari, Near Nand Ganga Bridge, Distt. Jhapa Mechi Zone (Nepal)
026-681133

Holi Mahotsav

20 & 21 March, 2019, 6:00 pm to 9:00 pm

Satlok Ashram, Near Ganga Nahar Bridge, Muradnagar, Ghaziabad (U.P.)
09760306606, 09997030660