Office@manavdharam.org   +91-11-28315232,

Planner

Birat Satsang Samaroha

7 & 8 March, 2019

Shri Shradhye Ashram, Dhulabari, Near Nand Ganga Bridge, Distt. Jhapa Mechi Zone (Nepal)
026-681133

Holi Mahotsav

20 & 21 March, 2019, 6:00 pm to 9:00 pm

Satlok Ashram, Near Ganga Nahar Bridge, Muradnagar, Ghaziabad (U.P.)
09760306606, 09997030660